Dokumentace pro stavební povolení. Kdy ji potřebuji?

K zahájení realizace stavby je nutné mít stavební povolení od stavebního úřadu. To získáte pouze na základě dokumentace pro ohlášení stavby anebo právě díky dokumentaci pro Stavební povolení. Teprve až poté můžete legálně začít se stavbou.

Co obsahuje dokumentace pro stavební povolení?

Tato dokumentace je už relativně podrobná a jsou k ní také nutná kladná stanoviska dotčených orgánů (doklady), tedy například odbor životního prostředí nebo vlastníků dopravní a technické infrastruktury.

Dokumentace zahrnuje textové zprávy a okótované výkresy popisující dům v dostatečné podrobnosti tak, aby byl stavební úřad a všichni účastníci stavebního řízení schopni se k navrhovanému domu vyjádřit.

Na druhou stranu je tato dokumentace stále příliš zjednodušená a neobsahuje podrobné informace, takže pokud byste podle ní chtěli rovnou stavět, tak se vystavujete riziku, že spoustu věcí budete muset řešit až během realizace. To je ale dost neefektivní a často drahé, protože části domu jsou už hotové (a tedy se dají jen těžko měnit), některé materiály a prvky mají dlouhou dobu dodání, takže ve výsledku máte omezené možnosti, jak problém řešit.

Přitom se musí jednat rychle, protože každý den stavby navíc je drahý. Ve výsledku to tedy často vede k nekvalitním a drahým řešením. Vyplatí se tedy investovat do dalších stupňů projektové dokumentace, a to zejména do dokumentace pro provedení stavby (DPS), které probereme v dalším díle seriálu.

Jak dlouho trvá zpracovat dokumentaci pro stavební povolení?

Zpracování dokumentace pro provedení stavby se obvykle pohybuje kolem 3,5 měsíce. Vše je ale také závislé na rychlosti vyjádření dotčených orgánů, stavebního úřadu a na námitkách účastníků řízení (sousedi, …apod.), takže se tato fáze může výrazně protáhnout.

Kolik stojí dokumentace pro stavební povolení?

Cena dokumentace pro stavební povolení na rodinný dům se může pohybovat mezi 90 a 130 tisíci korun.