+420 733 553 936
Pod strojírnami 747/6, 190 00 Praha 9
info@stigroup.cz

Správa nemovitostí & facility management

Profesionální správa bytových domů.

Pro společenství vlastníků jednotek (SVJ), bytová družstva (BD), soukromé majitele bytových domů – fyzické i právnické osoby nebo developery zajišťujeme komplexní správu nemovitostí. Moderně, efektivně a bez chyb.

Od vedení účetnictví a mzdové agendy, přes správu předpisů a plateb, vyhotovování vyúčtování, hlídání neplatičů, zajištění revizí a stavebních a technických potřeb nemovitosti, po výběr vhodných, perspektivních a bonitních nájemců v případě dalších pronájmů jednotek.

Správa nemovitostí od naší společnosti je obsáhlý soubor činností, díky kterým bude váš dům prosperovat a zhodnocovat se.

Osobní přístup k Vám i budově.

Nejsme velký správce transformovaný z bývalých OPBH, kde se zastavil čas. Jsme zkušená rodinná firma a klademe velký důraz na osobní přístup k Vám i budově. Abychom mohli opravdu efektivně spravovat vaší nemovitost, potřebujeme ji dokonale poznat, stejně tak jako Vás. Budeme totiž společně na jedné lodi.

Moderní IT technologie.

Pro správu nemovitostí používáme sofistikovaný software a webové aplikace, díky nim tak můžete sledovat vaši budovu online. Online hlídáme platby, abnormální náměry měřidel, neplatiče, termíny revizí a mnoho jiných parametrů důležitých pro hladký chod domu. Zároveň se tak zefektivňuje a zrychluje správa vaší budovy.

Jsme tým odborníků. Právníci, stavaři a ekonomové spojili síly, aby mohli efektivně spravovat váš dům, protože nemovitostem opravdu rozumíme.

Jsme flexibilní. Přizpůsobíme se vašim potřebám. Vše se snažíme řešit efektivně a v co možná nejkratší době. Osobně, po telefonu, přes internet.

Jsme on-line. Díky naší webové aplikaci máte vždy ucelený přehledem o správě domu. Byty, nájemci, platby, faktury nebo revize plně pod kontrolou.

Chráníme vaše data. Veškeré námi spracovávané osobní údaje chráníme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR).

01.

Správa nemovitosti v oblasti

ekonomicko – provozní.

V rámci této oblasti zajišťujeme mimo jiné následující činnosti:

předpis a kontrola plateb ■ provádění ročních i konečných vyúčtování ■ vypořádání přeplatků a nedoplatků ■ aktivní nebo pasivní správa bankovních účtů a pokladny ■ kontrola a úhrada dodavatelských faktur ■ vedení účetnictví spojeného se správou budovy v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů ■ ekonomický a účetní audit ■ daňová přiznání ■ výroční správy a účetní závěrky ■ vedení personální a mzdové agendy ■ ekonomický management a finanční analýzy ■ vedení evidence vlastníků či nájemců ■ přebírání a předávání bytů ■ zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek ■ cenová optimalizace dodávek služeb ■ správa odečtů energií a médií v jednotkách ■ provozní monitoring a mnoho dalších služeb na míru konkrétní nemovitosti.

02.

Správa nemovitosti v oblasti

stavebně – technické.

V rámci této oblasti zajišťujeme mimo jiné následující činnosti:

vedení technické evidence budov, pozemků a jednotek ■ pravidelné technické prohlídky a odborné posudky ■ pravidelné revize technických a technologických zařízení ■ pravidelné stavebně-technické analýzy a reporty ■ zajištění běžné údržby a oprav ■ zajištění údržby orientačního systému budov ■ havarijní servis ■ koordinaci a zajištění rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí ■ příprava investičních akcí ■ vedení a archivace technické dokumentace domů ■ zajištění vypracování projektové dokumentace ■ organizace výběrových řízení ■ zajištění stavebního dozoru ■ zajištění inženýrské činnosti ■ technický management ■ projektové řízení stavebních prací ■ zajištění inspekce nemovitosti a identifikaci vad ■ další činnosti, které vyplývají z právních předpisů a technických postupů spojených se správou domu a mnoho dalších služeb na míru konkrétní nemovitosti.

03.

Správa nemovitosti v oblasti

právní a správní.

V rámci této oblasti zajišťujeme mimo jiné následující činnosti:

organizace shromáždění ■ zasedání shromáždění ■ právní a metodické poradenství ■ informační servis, odborné články a konzultace k právním otázkám a legislativě ■ vedení členské evidence ■ pomoc při úpravách vlastnických práv k nemovitostem a pozemkům ■ právní poradenství při uzavírání smluv ■ vymáhání nedoplatků včetně zabezpečení soudního případně exekučního řízení ■ komunikace s orgány státní správy ■ zajištění služeb notáře a následných zápisů a změn provedených zápisů ve veřejných rejstřících ■ zakládání dokumentů do sbírky listin ■ konzultace a vyhotovení změn stanov SVJ/BD ■ vyhotovení prohlášení vlastníka nebo domovního řádu ■ uzavírání nájemních smluv ■ dohled nad plněním veškerých smluv ■ vypovídání veškerých smluv ■ revize stávající smluvní dokumentace ■ uzavírání smluv o dodávkách služeb a smluv o dílo ■ likvidace pojistných událostí a mnoho dalších služeb na míru konkrétní nemovitosti.

Máme svůj tým řemeslníků. Drobnou údržbu a opravy jsme schopní realizovat prostřednictvím vlastních řemeslníků za které se můžeme zaručit a o nichž víme, že odvádí rychlou a kvalitní práci.

Hlídáme neplatiče. Náš software automaticky kontroluje insolvenční rejstřík. Hlídáme platební morálku a aktivně komunikujeme s dlužníky tak, abychom vylepšili vaše finanční toky.

 

Správa bez spekulací a chyb. Věříme, že transparentní způsob práce, který nadevše ctí právní normy, nepřijímá provize od nastrčených dodavatelů a rozumí zákonům bude pro každé SVJ a BD velkým přínosem.

Profesionální předseda SVJ.

Přinášíme Vám novou unikátní odbornou službu „Profesionální předseda SVJ“, která potěší všechna SVJ, kde mají problém obsadit volené funkce statutárních orgánů, jsou paralyzováni ve své činnosti některými svými členy nebo mají obavy z příliš vysoké osobní odpovědnosti. Funkce statutárních orgánů SVJ je velmi náročná multioborová disciplína, se kterou vám rádi pomůžeme.

Chcete se dozvědět víc?

Rádi Vám na míru vypracujeme cenovou nabídku na správu vaší nemovitosti nebo zodpovíme vaše dotazy. Neváhejte se na nás obrátit na níže uvedených kontaktech nebo vyplňte kontaktní formulář a my se vám co nejdříve ozveme. Jsme tu pro vás.

+420 733 553 936 | strobl@stigroup.cz

Přenechte starosti s bytovým domem profesionálům.